Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Víte, jaké zvyky naši předci dodržovali během velikonočních svátků? Tyto pokrmy se tradičně připravovaly
Pixabay

Velikonoce jsou z křesťanského hlediska nejdůležitějším svátkem v roce (neboť Kristus z mrtvých vstal) a jsou směsicí zvyků pohanských, keltských a křesťanských.

Po neděli Pučálné (pučálka je smažený naklíčený hrách), Pražné (pražmo je pražené naklíčené obilí), Kýchavné (kdo kýchne 3x, bude celý rok zdráv), Družbadlné (lidé se navštěvovali a družbové domlouvali svatby), Smrtné (v kostelích se zahalovaly kříže a někde vynášela Smrtka) a Květné (na památku slavného vjezdu Ježíše do Jeruzaléma, kdy ho lidé vítali palmovými ratolestmi, se v kostelích světí jívové nebo jiné větvičky a také voda jako symbol čistoty) nastává konečně Svatý (Pašijový) týden. Začíná Květnou nedělí a končí Velikonočním pondělím.

Škaredá (Jidáš se mračil na Krista a pak ho zradil) nebo také Sazometná (vymetají se komíny) středa zahajuje sled důležitých dní z hlediska liturgického i lidového.

Zelený čtvrtek

Název Zeleného čtvrtka pochází už z 12. století a je zřejmě odvozen od zeleného kněžského roucha. Zelenina se pravděpodobně v tento den začala jíst kvůli názvu. V tento den „odlétají zvony do Říma“, což v praxi znamená, že až do sobotního Vzkříšení zvony mlčí. Pravidelné zvonění ráno, v poledne a večer obstarávali místní chlapci s různými klapadly a řehtačkami. Zelený čtvrtek byl ale i dnem očisty, lidé se omývali ranní rosou, a dokonce i papež ten den omývá nohy starcům jako výraz pokory ke starým a chudým lidem. Další úkony se týkaly očisty domu a okolí. Vymetené smetí se pálilo nebo vynášelo za ves, aby se v domě nedržely blechy, myši a jiná havěť. Večer se dům vykropil svěcenou vodou. Na Zelený čtvrtek se pečou a jedí jidáše.

Velký pátek - zvyky, tradice, recepty

Velký pátek je nejtišší den v roce, den křesťanského smutku. Nekonají se mše, nehrají varhany, nezvoní zvony. V mnoha domácnostech se tento den nepracovalo, málo se mluvilo a z důvodu přísného půstu se jedla jen jednoduchá postní jídla (jedno za den). Tento den se hrávaly pašijové hry o životě a smrti Ježíše Krista. Často bývalo součástí her i procesí s bičováním, jak je ještě známe například z Filipín. Marie Terezie procesí zavrhovala a Josef II je nakonec zakázal. Pro obyčejné lidi byl Velký pátek plný magie a kouzel. Věřili, že všechno, co v tento den dělají, má násobenou účinnost. Čistá voda (zvláště ze soutoku více pramenů nebo která protekla mlýnským náhonem) má v tento den zázračnou moc. Říkalo se jí živá voda, nabírala se ještě za tmy a nesmělo se u toho mluvit. V hospodářství ani na poli se nesmělo pracovat (půda je v tento den posvátná, protože do ní byl uložen Ježíš), hospodyně netkaly, nepředly, nepraly.  Spousta pověr se dědila z pohanských dob a týkala se strachu z čarodějnic a nebezpečí uhranutí. V tento den se také otevíraly skryté poklady.

Bílá sobota - zvyky, tradice, recepty

Bílá sobota je poslední den dlouhého (40 dní) půstu. Název se odvozuje od bílého roucha novokřtěnců (pohané, kteří se dali pokřtít v dospělém věku). Byl to den, kdy se křesťané připravovali na oslavu Ježíšova zmrtvýchvstání, které symbolizovalo novou naději a radost a bylo klíčovým okamžikem roku. Páteční ticho a ponurost střídá hlahol zvonů, hudba, zpěv a světlo (oheň). Svěcení ohně byl jeden z příkladů, kdy církev nedokázala vymýtit pohanský zvyk (keltské pálení ohňů na přelomu zimy a jara) a tak jej vzala za svůj a přetvořila k obrazu svému. Před noční bohoslužbou zvanou vigilie (bdění) se posvětí oheň rozdělaný před kostelem a od něj se zapálí svíce (paškál). Od jejího plamene si potom zapalují svíčky věřící. Uhlíkům a popelu z tohoto ohně byla také připisována magická moc. Popelem se sypaly louky, žhoucím uhlíkem se doma zapaloval nový oheň v kamnech apod. Skončilo období půstu a rozjímání a mládež se zase chtěla bavit. Hezkým zvykem z té doby byly tzv. chodníčky lásky, kdy mládenec vysypal kamínky nebo jinak označil stezičku k domu své milé.

Velikonoční neděli a pondělí najdete v dalším článku.

 

Komentáře

Nejsou zde žádné komentáře.

Přidat komentář

Přidat komentář

Další tipy a triky